Nea Filadelfia 18°C Partly cloudy

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (18/01/2023)

Νέα Φιλαδέλφεια, 13/01/2023

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ».
 2. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Σύμβαση «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ Ο8 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 326.272,50 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 164/22).
 4. Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση» (ΑΜ 59/2021) ως προς τις Ομάδες Α΄και Β΄.
 5. Έγκριση 4ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (A.M. 32/2021).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας)» (Α.Μ.90/2018).
 7. Αποδοχή δωρεών στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και τις Δομές του.
 8. Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Ειρηνοδικείο Ν.Ιωνίας (αγωγή Α.Μ.Περρή κλπ. κατά Δήμου-διαδικασία εργατικών διαφορών).

-Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

              
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ