Nea Filadelfia 36°C Partly cloudy

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (22/03/2023)

Νέα Φιλαδέλφεια, 17/03/2023

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 22α  του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των όρων της μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ», της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  (περ. γ, παρ. 2, άρθρου 32, του ν. 4412/16), και συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διαπραγμάτευσης.
  2. Έγκριση αριθ. 91/2023 απόφασης Δημάρχου περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης των προσφορών των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού του έργου «Αστική αναζωογόνηση, ανάπλαση χώρου οδού Λάρνακος και διάνοιξη πεζοδρόμου Ο.Τ. 243Β Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ.:99/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ