ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Nea Filadelfia 11°C The description will appear after the cache period.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10/11/2022)

Νέα Φιλαδέλφεια, 04/11/2022

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το Α’ τετράμηνο του έτους 2023» (Α.Μ. 134/22).
 2. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το Α’ τετράμηνο του έτους 2023» (Α.Μ. 135/22).
 3. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου» (Α.Μ. 136/22).
 4. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 168/22).
 5. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην Πρόσκληση 08 του Προγράμματος «Α.Τρίτσης» με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας».
 6. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο
  υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων(ΙΟΤ) του Δήμου Nέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»
 7. Έγκριση υπαγωγής εταιρείας WATT+VOLT στην πάγια ρύθμιση οφειλών του Ν. 4152/2013.
 8. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.

-Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                         ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Περισσότερα

Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Εκδήλωση της Παιγνιοθήκης ΑμεΑ την Δευτέρα 05/12/2022

Νέα Φιλαδέλφεια, 04/12/2022 Πρόσκληση Τα παιδιά της παιγνιοθήκης προσκαλούν γονείς, συγγενείς και φίλους σε απογευματινό καφέ – τσάι με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ, την