ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Nea Filadelfia 11°C The description will appear after the cache period.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (04/11/2022)

Νέα Φιλαδέλφεια, 31/10/2022

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 4η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση ισολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 21/2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 2. Έγκριση 1ου πρακτικού (αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών), 2ου πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) και 3ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Π. 20075/1-9-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, α/α ΕΣΗΔΗΣ 171596) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 3. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας” (Α.Μ. 164/22).
 4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ. 118/2018).
 5. Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης και χρήσης αδιάθετων διατακτικών χρονικού διαστήματος από 1/6/2022 έως 30/9/2022 σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
 6. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (Β΄ φάση) σε οικονομικά αδύναμους (απόρους) κατοίκους του Δήμου.
 7. Α. Αποδοχή ποσού 39.895,00 ευρώ συμπληρωματικής κατανομής 2022 (κάλυψη δαπανών θέρμανσης) επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατανομή αυτού και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων, βάσει της αριθ. 7/2022 απόφασης-εισήγησης της ΔΕΠ και Β. Αποδοχή ποσού 1.600,00 ευρώ για την κάλυψη, μέσω των σχολικών επιτροπών, των λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων, για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε) (Προκήρυξη 1Γ/2022), κατανομή αυτού και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης, βάσει της αριθ. 8/2022 απόφασης-εισήγησης της ΔΕΠ.

-Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Περισσότερα

Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Εκδήλωση της Παιγνιοθήκης ΑμεΑ την Δευτέρα 05/12/2022

Νέα Φιλαδέλφεια, 04/12/2022 Πρόσκληση Τα παιδιά της παιγνιοθήκης προσκαλούν γονείς, συγγενείς και φίλους σε απογευματινό καφέ – τσάι με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ, την