Nea Filadelfia 34°C Clear/Sunny

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (29/03/2023)

Νέα Φιλαδέλφεια, 23/03/2023

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 29η Μαρτίου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση ψηφίσματος Συμπαράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών – Η Πόλη της Καρδιάς μας» για την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών.
 2. Έγκριση ονοματοδοσίας του πεζόδρομου του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας σε «Μίμης Παπαϊωάννου», κατόπιν πρότασης των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Χ.Τομπούλογλου, Κ.Τομπούλογλου, Π.Αθανασόπουλου, Αλ.Γούλα, Ι.Ουσταμπασίδη, Π.Λαζαρίδη, και Ευτ.Παπαλουκά.
 1. Έγκριση παράτασης λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).
 1. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
 1. Επικύρωση πινάκων ωφελουμένων  της πράξης  «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.Φ.-Ν.Χ.» με κωδικό ΟΠΣ 5003609  Οικονομικού Έτους 2023 ( Α΄ΦΑΣΗ).
 1. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 23/2023 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης, στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου (1) «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος».
 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για απαλλαγή και αφαίρεση Δημοτικών Τελών.
 1. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης  από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου  από τους ωφελούμενους, για το έτος 2023.
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2023.
 1. Τροποποίηση της αριθ. 62/2018 κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση λειτουργίας και Κανονισμού Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της Πρωτομαγιάς στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και εναρμόνιση αυτής με τις διατάξεις του  Ν. 4849/21, βάσει της αριθ. 19/2023 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 2. Καθορισμός α) ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2023,  β) των  τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2023 και γ) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 3. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2023.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 1. Έγκριση συμμόρφωσης ΠΠΙΕΔ επί της Γνώμης Παρατηρητηρίου ΟΤΑ περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ιδρύματος  έτους 2023, βάσει της αριθ. 30/2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 32/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 33/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»-Α.Μ. 167/2022.
 1. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Παπαφλέσσα στη Δημοτική Ενότητα Νέας. Χαλκηδόνας» Α.Μ.: 125/2022
 1. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»-Α.Μ. 117/2020.
 1. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.Φ-Ν.Χ.» Α.Μ. 130/20
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.170/2022
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 121/2019).
 1. Έγκριση μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ. 121/2019).
 1. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου : «Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» (Α.Μ.: 31/2020).
 1. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (A.M.: 76/2020).
 1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)»  – Α.Μ.123/2020.
 1. Έγκριση του αριθ. 1/2023 Πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήματος κοπής δένδρων επί κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 18/2023 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 1. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, ΕΔΣΝΑ, Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για την «Πιλοτική δράση επανάχρησης και διάθεσης υλικών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».
 1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. και ΕΣΔΝΑ για «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».
 1. Έγκριση μετατόπισης  περιπτέρου επί της οδού Πίνδου 32-34-Νέα Φιλαδέλφεια σε νέα θέση, βάσει της αριθ. 50/2021 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

-Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ