Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων για επιχειρήσεις

Σε αυτή την σελίδα οι συμπολίτες μας θα μπορούν να βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία του Δήμου το «Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων για επιχειρήσεις», όπως ανακοινώθηκε με σχετικό δελτίο τύπου στις 14/10/2020 (δείτε σχετικά εδώ). 

Θα αναρτώνται όλα τα εν ισχύ προγράμματα χρηματοδότησης που ενδεχομένως ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες της πόλης μας, καθώς έχει διαπιστωθεί πως η έλλειψη ενημέρωσης αποτελεί τον κύριο παράγοντα που οδηγεί στην απώλεια σημαντικών ευκαιριών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους, βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της πόλης μας ανοίγοντας ένα σημαντικό κανάλι αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας,  προκειμένου να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, να διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας και να συνδράμουμε όλοι από την πλευρά μας στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

 1. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες”. Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 3. Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Διαβάστε αναλυτικά εδώ 

 4. Δημιουργία δωρεάν ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και ιστοσελίδας για όλες τις επιχειρήσεις της πόλης μας που είναι μέλη του ΕΕΑ. Κάντε την αίτησή σας εδώ

 5. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες. Δείτε περισσότερα και κάντε την αίτησή σας εδώ

 6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7Α/2021). Διαβάστε αναλυτικά εδώ

 7. Τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. Η άποψή σου μετράει – Πάρε μέρος στην έρευνα! Διαβάστε σχετικά εδώ

 8. Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας. Διαβάστε σχετικά εδώ και εδώ.  Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

  Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000€ για ατομική επιχείρηση, έως 24.000€ για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους.

  Κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000€ έως 36.000€.

  Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  – έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020.

  – δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας.

  – δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και

  – έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.