Nea Filadelfia 13°C Mist

Διακήρυξη δημοπρασίας: «Ανάπλαση Δημοτικού Νεκροταφείου»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1. Διακηρύττει δημόσιο διαγωνισμό, που περιλαμβάνει το σύστημα «προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης της παραγράφου 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις διατάξεις των άρθρων 7,10,17,18,20 και 23 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/ 1985) «Κατασκευή δημοσίων έργων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, το Ν.3263/2004 σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις περί εργοληπτών και εκτελέσεως δημοσίων έργων και τους όρους της διακήρυξης, η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: « Ανάπλαση δημοτικού Νεκροταφείου » προϋπολογισμού μελέτης 117.000 € ( με τον ΦΠΑ) .
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5/8/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας (κτίριο Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί της οδού ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 152 και Ατταλείας στην Νέα Φιλαδέλφεια, από την αρμόδια επιτροπή.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις από χώρες της ΕΟΚ εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα της χώρας τους, για κατηγορίες έργων αντίστοιχες με το δημοπρατούμενο.
4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 90 ημερολογιακών ημερών.
5. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.931,31 € (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος, που όμως δεν θα είναι λιγότερη των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών .
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, κ.λ.π.) του τρόμου κτήσης και τέλος να παραλάβουν τα έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο «Π.Π.Ι.Ε.Δ.» στην οδό ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ αρ. 152 & Ατταλείας 2 τηλ. 213 2049131 μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) δηλ. μέχρι 1-8-2008.

Συνημμένα αρχεία:

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Περισσότερα