Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί_ΚΕΔΝΦΝΧ_7559/29-12-2021

Νέα Χαλκηδόνα, 03/01/2022

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 7559/29-12-2021 ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί, με διάρκεια από 1/2/2022 έως και 15/4/2022,  και με δυνατότητα ανανέωσης- παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία), η αίτηση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03/01/2022 έως και 12/01/2022 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210-2523584

 

ΑΙΤΗΣΗ_10.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ - ΝΤΑΡΙ_6ΑΩΗ46ΜΕΓΕ-5Ο0.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_3.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η.Υ_6.pdf

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!