Διεύθυνση ΚΕΠ

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Δ/ντρια: Τομπούλογλου Πετρούλα.
2132049133

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Αναπλ. Προιστ.: Λιάσκα Ολυμπία
2132049130-132

Τμήμα  Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Αναπλ. Προιστ.: Βλαστού Μαρία
2132049134

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ Ν. Χαλκηδόνας

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Αναπλ.Προσταμένη: Γερογιάννη Γεωργία
210 2582974, 789

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!