Δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε Κατασκήνωση

  Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών υλοποιεί το πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών στην Κατασκήνωση “SUMMER FUN για  50  παιδιά ηλικίας 6 – 16  χρονών κατοίκων του Δήμου.           

                                                               

Οι περίοδοι φιλοξενίας είναι για δεκαπέντε (15 ) ημέρες:

  • Από 15 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου
  • Από 30 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου
  • Από 15 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου
  • Από 7 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου

Η επιλογή των παιδιών θα πραγματοποιηθεί με   μοριοδότηση - εισοδηματικά κριτήρια.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην μοριοδότηση των αιτήσεων η επιλογή θα γίνει με βάση το χαμηλότερο εισόδημα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικούσημειώματος οικονομικού έτους 2018.
  • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή (φωτ. λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στην Εφορία ).
  • Ιατρική βεβαίωση του/των παιδιού/ών

Η επιτροπή κατά την διαδικασία της επιλογής δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα τηςΝέας Φιλαδέλφειας  στο Πρωτόκολλο (Δεκελείας 97, ισόγειο) από 15/4/2019 – 15/5/2019

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!