Ενημέρωση των συμπολιτών μας για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και παραπληροφόρηση

deltio_Typou.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 07/09/2021

Προς την ορθή ενημέρωση των συμπολιτών μας και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και παραπληροφόρηση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Εξεδόθη τη Δευτέρα 06/09/2021 η υπ’ αριθ. 497/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) επί σχετικής αγωγής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  για την κήρυξη ως παράνομης και καταχρηστικής της απεργίας-αποχής  που κήρυξε το Σωματείο των εργαζομένων του Δήμου, ώστε να μην συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην επιτροπή ελέγχου και στις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για τον γνωστό διαγωνισμό του ηλεκτροφωτισμού. Η ενέργεια αυτή της Δημοτικής Αρχής δεν είχε προφανώς ως σκοπό την αντιδικία με το Σωματείο Εργαζομένων, αλλά την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή έκρινε ότι  η συγκεκριμένη κινητοποίηση του Σωματείου δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί απεργία-αποχή και ως εκ τούτου απέρριψε τυπικά την αγωγή του Δήμου, αφού δεν μπορεί βέβαια να κηρυχθεί ως παράνομη απεργία μια κινητοποίηση που δεν είναι απεργία! Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων «…Επομένως εάν δεν συντρέχει κάποια ή κάποιες από τις ως άνω προϋποθέσεις, η άρνηση παροχής των οφειλόμενων υπηρεσιών από τους απέχοντες από την εργασία τους μισθωτούς, έστω και εάν αυτή φέρει συλλογικό χαρακτήρα και κηρύσσεται από νόμιμα οργανωμένο συνδικαλιστικό φορέα, δεν φέρει το χαρακτήρα απεργίας, αλλά συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά των μισθωτών επαγομένη της από το νόμο προβλεπόμενες συνέπειες της μερικής αδυναμίας παροχής από υπαιτιότητα του οφειλέτη (μισθωτού) επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, όπως είναι και η σύμβαση εργασίας (αρθ. 382 σε συνδ. Προς αρθ. 648 και 652 του ΑΚ)…».

Η απόφαση σε άλλο σημείο της αναγράφει επίσης χαρακτηριστικά: «Πλην, όμως, η αποχή αυτή από κάθε διαδικασία συνεδρίασης της συγκεκριμένης επιτροπής ή κάθε άλλης διαδικασίας που αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό...» «… δεν φέρει κατά το νόμο και τη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε  τον χαρακτήρα "απεργίας" υπό τη μορφή της στάσης εργασίας, αφού δεν υπάρχει αφενός μεν και κυρίως ο συλλογικός χαρακτήρας της αποχής, δεδομένου σ’ αυτή συμμετέχει μόνο ένας υπάλληλος, αφετέρου δε το στοιχείο του αγωνιστικού σκοπού, ήτοι της υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος προς την εργοδοσία για τη διαφύλαξη ή την προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων στον ενάγοντα Δήμο». Και συνεχίζει, «Τέτοιο αίτημα  (εννοεί αίτημα Σωματείου προς την εργοδοσία για την κήρυξη απεργίας) δεν αποτελεί ο λόγος της αποχής που συνίσταται στην επιθυμία του Σωματείου  να σεβαστεί ο Δήμος την πρόταση του τμήματος ηλεκτροφωτισμού, τους αγώνες του Σωματείου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήδη αναφέρθηκε.  Εξάλλου, στην ανακοίνωση αυτή του εναγομένου Σωματείου δεν διευκρινίζεται πως η τυχόν συμμετοχή των μελών του στην εν λόγω Επιτροπή βλάπτει τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά συμφέροντα των εργαζομένων στον ενάγοντα Δήμο. Είναι δε  αδιάφορο το γεγονός ότι η αποχή αυτή χαρακτηρίστηκε από το εναγόμενο Σωματείο στην από 23.8.2021 ανακοίνωσή του ως απεργία-αποχή».

Είμαστε σίγουροι πως διαβάζοντας όλα τα παραπάνω οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται και κατανοούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και γεγονότα.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Από το γραφείο Τύπου

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!