Η αλήθεια για τον Οδοφωτισμό

Σχετικά με την ανακοίνωση της παράταξης του υποψηφίου Δημάρχου Γ. Βούρου με την οποία αναρωτιέται για την απόφαση λήψης δανείου για τον οδοφωτισμό της πόλης πρέπει να σημειωθεί ότι:

α) Το κόστος λειτουργίας & συντήρησης του οδοφωτισμού για το Δήμο μας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο ποσό των 700.000 ευρώ ετησίως, χρήματα τα οποία πληρώνουν οι πολίτες μέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και οδοφωτισμού (τα οποία εμείς μειώσαμε κατά 9%).

β) Επιδιώκοντας τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνάμα την έξυπνη αναβάθμιση του δικτύου της πόλης, ο Δήμος προχώρησε το 2017 σε εκπόνηση μελέτης η οποία παραδόθηκε το 2018 και εστάλη στο ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για έγκριση, την οποία και έλαβε.

γ) Η υλοποίηση της μελέτης, ύψους 1.6 εκ. Ευρώ (αρχική τιμή πριν το διαγωνισμό) θα εξοικονομήσει στους δημότες 360.000 ετησίως, ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες LED.

δ. Στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση του έργου διαπιστώσαμε ότι το ΕΣΠΑ επ’ ουδενί ΔΕΝ χρηματοδοτεί έργα δημοτικού οδοφωτισμού, όπως ατυχέστατα αναφέρει ο κ. Βούρος.

ε. Επομένως, τα μόνα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία ήταν αυτά που μας προτάθηκαν από αρκετές εταιρίες και τα οποία απορρίψαμε ως μη συμφέροντα για το Δήμο: μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση από την ίδια εταιρία, με παράλληλη δέσμευση των ανταποδοτικών τελών μέχρι την αποπληρωμή του κόστους κατασκευής. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει...

στ. Αντ’ αυτού, επιλέξαμε τον πλέον διαφανή και επωφελή για τους δημότες τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (δημόσια τράπεζα) με χαμηλότοκο δάνειο και με χρόνο απόσβεσης τα 4 χρόνια!!!

ζ. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου στις 24/4, παρότι η δημοτική αρχή είχε την απόλυτη πλειοψηφία, δέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του κ. Κόντου να αποσυρθεί το θέμα, ο οποίος συμφώνησε απόλυτα με την ανάγκη υλοποίησης του έργου αλλά εξέφρασε ενστάσεις όσον αφορά τη χρονική στιγμή και τις ενδεχόμενες κακόβουλες αντιδράσεις.

 

Μια τέτοια  αντίδραση ήταν και αυτή του υποψηφίου Γ. Βούρου που αποδεικνύει ότι είτε την παντελή έλλειψη ενημέρωσης  επί στοιχειωδών θεμάτων & διαδικασιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε την συνειδητή επιλογή  μεθόδων διαστρέβλωσης, και ψευδολογία,  στην προσπάθεια του να αμαυρωθεί το έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής, η οποία επί 4.5 χρόνια προσπαθεί να ανορθώσει την πόλη από τα ερείπια στην οποία την άφησε η προηγούμενη Δημοτική αρχή στελέχη της οποίας, βρίσκονται πλέον στην παράταξη του κ. Βούρου.

 

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!