Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα_ΚΕΔΝΦΝΧ_3658/26-07-2022

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 3658/26-07-2022 Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Αίτηση καθώς και τα συνημμένα Παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02/08/2022 έως και 12/08/2022 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

 

Τηλ: 210- 2523584

 

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, κατόπιν της υπ' αριθμ.3267/07-07-2022 Ανακοίνωσης _Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ-ΚΕΔΝΦΝΧ

Νέα Χαλκηδόνα, 25/07/2022

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, κατόπιν της υπ' αριθμ.3267/07-07-2022 Ανακοίνωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία", από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ
Τηλ: 210-2523584

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, κατόπιν της υπ' αριθμ.3267/07-07-2022 Ανακοίνωσης - Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ-ΚΕΔΝΦΝΧ

Νέα Χαλκηδόνα, 20/07/2022

Επισυνάπτονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, κατόπιν της υπ' αριθμ.3267/07-07-2022 Ανακοίνωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία", από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ
Τηλ: 210-2523584

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού_ΚΕΔΝΦΝΧ_3267/07-07-2022

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 3267/07-07-2022 Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού, με διάρκεια από 01/08/2022 έως και 31/12/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Αίτηση καθώς και τα συνημμένα Παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08/07/2022 έως και 18/07/2022 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210- 2523584

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 2022.pdf

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις θέσεις Πυρασφάλειας

14/06/2022

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τις θέσεις Πυρασφάλειας :

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί, κατόπιν της υπ' αριθμ.426/28-01-2022 ανακοίνωσης _Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ-ΚΕΔΝΦΝΧ

Νέα Χαλκηδόνα, 01/03/2022

Επισυνάπτονται οι Οριστικοί Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί, κατόπιν της υπ' αριθμ. 426/28-01-2022 ανακοίνωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία", από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210- 2523584

Σελίδες

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο RSS - Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί