Πίνακας αποτελεσμάτων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα διερμηνέα Φαρσί- Νταρί

Οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης- πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα διερμηνέα Φαρσί- Νταρί για το Πρόγραμμα ESTIA, ο οποίος πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΝΦΝΧ.

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!