Πίνακες Μοριοδότησης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!