Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Νέα Φιλαδέλφεια, 05/11/19

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019.

2. Το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

 

Προκηρύσσει

την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

 

Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

 

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

 

Ως προς το αξίωμα του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»  ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

 

Για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5 ) των παρόντων μελών του και η θητεία του, ακολουθεί την θητεία των δημοτικών Αρχών.

 

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Νοεμβρίου 2019.

 

Οι αιτήσεις – δηλώσεις των ενδιαφερόμενων για την υποψηφιότητά τους υποβάλλονται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο δια του προεδρείου του με την έναρξη δια της παρούσης Προκήρυξης της διαδικασίας επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης».

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας προσώπου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλει δήλωση - αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου : κος Κωνσταντίνος Πλέσσας, τηλέφωνο  επικοινωνίας 2132049085 και από την κα Γιαννούση Θεοδώρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2132049007.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!