Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση 2022

PaidikoiStatmoi-600x240.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 13/05/2022

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών υλοποιεί το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση για 50 παιδιά (ηλικίας 6–16  χρονών) κατοίκων του Δήμου.

Οι περίοδοι φιλοξενίας είναι για δεκαπέντε (15) ημέρες:

  • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022: από  02 Ιουλίου έως  31 Ιουλίου
  • ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022: από  02  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έως 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η επιλογή των παιδιών θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση – εισοδηματικά κριτήρια. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην μοριοδότηση των αιτήσεων η επιλογή θα γίνει με βάση το χαμηλότερο εισόδημα.

    Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2020-2021.
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή (φωτ. Λογαριασμού ρεύματος, τηλεφώνου ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στην εφορία).
  4. Ιατρική βεβαίωση του/των παιδιού/ών.

 

  • Η επιτροπή κατά την διαδικασία της επιλογής δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο.

 

*Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ θα παραλαμβάνονται από τον χώρο του Δημαρχείου (Λ. Δεκελείας 97 – Νέα Φιλαδέλφεια) - στο  ΙΣΟΓΕΙΟ – γραφείο πληροφοριών & θα υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου από 16/05/2022 – 03/06/2022

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!