Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (22/06/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 18/06/2021

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 22η του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., σε τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 133 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση-Απόφαση επί του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς σε γη της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της ΠΜΕ Μπριτάνια, Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας».

2. Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου , στην οδό Κ. Βάρναλη και Χειμάρας 2 στη Νέα Χαλκηδόνα και άδεια τοποθέτησης εμποδίων.

3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 75-79, Νέα Χαλκηδόνα.

4. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 31 & Κ. Παλαιολόγου , στη Νέα Χαλκηδόνα.

5. Παραχώρηση ή μη θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων, επί της οδού Αναγεννήσεως 21, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

6. Τοποθέτηση εμποδίων έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Αγίων Αναργύρων 5 Νέα Χαλκηδόνα.

7. Διαπλάτυνση πεζοδρομίου επί της πλ. Κωνσταντινουπόλεως στη Ν. Φιλαδέλφεια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟNAΣ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8. Τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος στην οδό Θεσσαλονίκης 63, Νέα Φιλαδέλφεια.

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Δοξάτου στη Ν. Χαλκηδόνα. Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να κληθεί για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!