Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28/07/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 27/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λ.Δεκελείας 97 την 28η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, δυνάμει του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού Ιπποκράτους 15, στη Νέα Φιλαδέλφεια

2. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων

3. Τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου επί της οδού Χανίων 2, στη Νέα Φιλαδέλφεια

4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού Πριγκήπου 23, στη Νέα Φιλαδέλφεια (επανεισαγωγή)

5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού Αγίου Ιωάννου 37-39, στη Νέα Φιλαδέλφεια

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να κληθεί για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!