Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17/11/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 13/11/2020

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

 

 Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 17ητου μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 133 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020. 
  2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης Άλσους» (Α.Μ. 83/2020) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  4. Έγκριση της υπ. αριθ. 112/2020 μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
  5. Α) Έγκριση της αριθ. 542/2020 απόφασης Αντιδημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών διενέργειας εξετάσεων: Α) Γρήγορου Τεστ (Rapid test), Β) Μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19,  Γ) Ανοσολογικής Εξέτασης (αντισώματα)  για την  ανίχνευση του ιού covid-19» (ΑΜ. 128/2020). Β) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εξέταση προσφορών με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 33 Ν.4412/2016) όσον αφορά δαπάνες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  6. Έγκριση νομικής στήριξης πρώην Αντιδημάρχου και νυν Δημ. Συμβούλου κ. Γ.Ανεμογιάννη και Προϊσταμένης Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου κ. Β.Μαθιουδάκη (άρθρο 52 του Ν. 4735/20) κατόπιν ασκηθείσας σε βάρος τους μήνυσης-έγκλησης από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών.
  7. Εξουσιοδότηση παράστασης των δικηγόρων του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών (υπόθεση έφεσης Δήμου κατά Ηλ. Κουρή και αριθ. 1631/15 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).
  8. Εξουσιοδότηση παράστασης των δικηγόρων του Δήμου στον Άρειο Πάγο (υπόθεση αίτησης αναίρεσης Δήμου κατά Ηλ. Κουρή κλπ. για την αναίρεση της  αριθ. 5661/17 απόφασης Εφετείου Αθηνών).

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!