Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (22/09/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 18/09/2020

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 22ατου μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
  2. Έγκριση απαλλαγής - μείωσης της υποχρέωσης καταβολής 40% επί των συνολικών μισθωμάτων μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020 και των σχετικών προσαυξήσεων δημοτικών ακινήτων.
  3. Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια της σύμβασης «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.».
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!