Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (23/06/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 18/06/2021

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 43 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 23ητου μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 47 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Α. Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2021 μελέτης και των όρων αυτής Β. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών LED για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας».
  2. Κατακύρωση σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (Α.Μ. 76/2020).
  3. Αποδοχή δωρεάς ειδών (μικρών ατομικών τσαντών) από την εταιρεία Β.ΖΑΧΟΣ ΕΠΕ στα πλαίσια της επικείμενης 14ης αιμοδοσίας του Δήμου.
  4. Έγκριση αριθ. 261/2021 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί άσκησης αγωγής του Δήμου κατά Ν.Δαμιανίδη κλπ. (υπόθεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου επί των οδών Δεκελείας 116 & Επταλόφου-Ν.Φ. και επ΄αυτού κτισμάτων).
  5. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά Αθ. Καλύβα κλπ. και κατά της αριθ. 4942/19 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (υπόθεση ακινήτου επί των οδών Νικηταρά 16 & Μιαούλη-Ν.Φ.).
  6. Απόδοση ΧΕΠ για αγορά γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

 

  • Σας ενημερώνουμε ότι από την παρούσα Συνεδρίαση και εφεξής θα γίνεται καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών από την εταιρεία Κ.Παπαθανασίου Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την ίδια εργασία και στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!