Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (17/03/2021)

dim.-symv.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 12/03/2021

Πρόσκληση σε τακτική  Συνεδρίαση Δ.Σ. (3η)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε την 17η Μαρτίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 32 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού), δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση τροποποίησης διαχειριστικής μελέτης του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας (επανεισάγεται κατόπιν υποβολής πρακτικού από την συγκροτηθείσα με την αριθ. 13/2021 απόφαση Δ.Σ. επιτροπή).

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                         ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!