Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. (20/10/2021)

dim.-symv.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 15/10/2021

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (12η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 63 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) την 20ή Οκτωβρίου 2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση πρωτοβουλίας για την δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου στην πόλη, κατόπιν εισήγησης της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών».
  2. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης  σπουδαστριών Ι.Ι.Ε.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ. στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
  3. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Φωκών & Σμύρνης - Νέα Φιλαδέλφεια σε νέα θέση, βάσει της αριθ. 29/2021 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  4. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2021.
  5. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  6. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 186/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  7. Αντικατάσταση υπεύθυνου έργου/πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας».

 

 

  • Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. για την προσκόμιση ή την ηλεκτρονική αποστολή στο Δήμο των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, ή την επίδειξη αυτών κατά την είσοδό τους στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η Συνεδρίαση, καθώς και για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρων ασφαλείας (μάσκες, αποστάσεις κλπ.)

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!