Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός Διοικητικού Υπαλλήλου- Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού στο πρόγραμμα ESTIA_ΚΕΔΝΦΝΧ

Νέα Χαλκηδόνα, 29/07/2021

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 4383/29-07-2021 ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Διοικητικού Υπαλλήλου- Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, με διάρκεια από 01/09/2021 έως και 31/12/2021,  και με δυνατότητα ανανέωσης- παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία), η αίτηση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29/07/2021 έως και 10/08/2021 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210-2523584

 

file type icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_4383.29.07.2021_6Κ0Ξ46ΜΕΓΕ-ΟΓΣ.pdf

 

file type icon ΑΙΤΗΣΗ.docx

 

file type icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η.Υ.pdf

 

file type icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.pdf

Category: 

Τοποθεσία: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!