Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου_Πρόγραμμα ESTIA- ΚΕΔΝΦΝΧ_1710/17-03-2021

Νέα Χαλκηδόνα, 18/03/2021

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 1710/17-03-2021 ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη θέση του Συντονιστή Έργου και του Κοινωνικού Λειτουργού, με διάρκεια έως και 30/06/2021,  και με δυνατότητα ανανέωσης- παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία), η αίτηση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18/03/2021 έως και 29/03/2021

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210- 2523584

Category: 

Τοποθεσία: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!