ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 19/6/2015)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 19/6/2015)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!