ΑΣΝΧ 11-2018 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΧΡΙ 50% Η ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!