ΑΣΝΧ 16-2017 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΧΡΟ 50% Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!