ΑΣΝΧ 2-2019 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΝΦ-ΝΧ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!