ΑΣΝΧ 7-2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 41 ΣΤΗ Ν.Χ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!