(12/07/2017) ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ.jpg

Με την 149/2017 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προτίθεται να ενταχθεί  στο Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που αφορά στην προσωρινή στέγαση προσφύγων που βρίσκονται σε διαδικασία παροχής ασύλου ή/και μετεγκατάστασης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για το σκοπό αυτό, θα γίνει μίσθωση κατοικιών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΦX), για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Δεκέμβριο 2017,  με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους (μέχρι τέλος του 2018), με βάση τα παρακάτω:

Ι: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Να είναι περίπου 60 ως 90 τ. μ.

  1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά (ενεργειακό, ηλεκτρολογικό)
  2. Από την διερεύνηση αποκλείονται : ημιτελείς κατοικίες, αποθήκες ή διαμερίσματα τα οποία χρειάζονται σημαντικές επισκευές και δεν είναι έτοιμα για κατοίκηση.

Η σύναψη συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη θα γίνει μετά την έγκριση του διαμερίσματος από επιτροπή που ορίστηκε με την 149/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής, αναλαμβάνει:

1. Την καταβολή του μισθώματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 400 ευρώ, με δυνατότητα προπληρωμής μέχρι το τέλος του 2017.

2. Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (λογαριασμοί νερού, ρεύματος, κοινόχρηστων κλπ).

3. Τον εξοπλισμό του διαμερίσματος (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ). Στην περίπτωση που το διαμέρισμα έχει οικιακό εξοπλισμό, αυτός θα καταγραφεί από την επιτροπή του Δήμου και θα παραδοθεί κατά την παράδοση του διαμερίσματος.

4. Την αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2132049084 (Αλίκη Μολακίδου) και  2132049004 (Μαρία Γεωργακίλα) Δευτέρα ως Παρασκευή από 10.00 – 13.00

Category: 

Τοποθεσία: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!