ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ(ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)(ΑΜ 24-2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 5 Μάιος, 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ(ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)(ΑΜ 24-2021)

Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ  www.eprocurement.gov.gr

(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 122993)

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!