Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02/01/2011

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Κυριακή, 26 Δεκέμβριος, 2010

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02/01/2011

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 02.01.2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα), με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10.

2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.

 

Ο Προεδρεύων και Πλειοψηφήσας Σύμβουλος
του επιτυχόντος Συνδυασμού

Παντελής Χρ. Γρετζελιάς

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!