Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. (4η)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος, 2011

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. (4η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 09.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45) σε δημόσια Συνεδρίαση δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφιση-Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
2. Παραχώρηση - Ανανέωση θέσεων στάθμευσης σε άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ύστερα από εισηγήσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Παντελής Χρ. Γρετζελιάς

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!