Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (2η) – Έκτακτη Συνεδρίαση

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος, 2011

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (2η) – Έκτακτη Συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 24.01.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45) σε έκτακτη δημόσια Συνεδρίαση δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), λόγω άμεσης ανάγκης από την κατεπείγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη καυσίμων και λιπαντικών στα μεταφορικά μέσα (οχήματα και μηχανήματα) του Δήμου συνεπεία της λήξης ισχύος της σχετικής σύμβασης προμήθειας, για λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση για την επιλογή του τρόπου ανάθεσης, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου, από την έλλειψη καυσίμων και λιπαντικών εξαιτίας του γεγονότος ότι η Σύμβαση προμήθειας έληξε στις 15.01.2011. (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Παντελής Χρ. Γρετζελιάς

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!