Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, για το χρονικό διάστημα από 03/9/2021 έως 30/6/2022.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!