(Π.03/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/03/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Κυριακή, 17 Φεβρουάριος, 2008

(Π.03/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/03/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Π.Π.Ι.Ε.Δ.  (Δεκελείας  και  Ατταλείας)  την  Δευτέρα   18-02-2008 και ώρα 7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης :

1. Καθορισμός Συντελεστών Καθαριότητας Φωτισμού έτους 2008 (Δ/νση Οικονομικών).
2. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αριθμ. 93/07 απόφασης του Δ/κού Σ/λίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΑΓΩΓΗΣ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, που αφορά την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς το σκέλος της επιχορήγησης από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας. (Γρ. Δημάρχου)
3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αριθμ. 11/08 απόφασης του Δ/κού Σ/λίου του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, που αφορά την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς το σκέλος της επιχορήγησης από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας. (Γρ. Δημάρχου)
4. Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2008 (Τμ. Προσωπικού).
5. Προγραμματισμός Προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2008 με:
α. Ενός (1) Δασολόγου ΠΕ14, β. δύο (2) Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων ΔΕ και      γ. ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή – Εκσκαφέα) ΔΕ28. (Τμ. Προσωπικού).
6. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος της εταιρείας ΕΡΓΩ  Α.Τ.Ε.  (Δ/σνη Τεχνικών).
7. Παράταση παραχώρησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (Δ/σνη Τεχνικών). 

 Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!