(Π.04/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/02/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος, 2008

(Π.04/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/02/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. τη Δευτέρα 25-02-2008 και ώρα 7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Δ/ξης

1. Σύσταση επιτροπής εκ Δημοτικών Συμβούλων, που θα προτείνει στο Δ.Σ. χώρους για μετεγκατάσταση του Garage του Δήμου.  (Γρ. Δημάρχου)
2. Ενημέρωση για την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Ν. Φιλ/φειας. (Γρ. Δημάρχου)
3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 93/07 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.Φ., που αφορά την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς το σκέλος της επιχορήγησης από το Δήμο Ν. Φιλ/φειας.    (Γρ. Δημάρχου)
4. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 125€.  (Δ/νση Οικ. – Τμ. Νεκροτ.)
5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας σε νέα θέση με ταυτόχρονη κατάργηση της παλαιάς θέσης. (Δ/νση Τ.Υ.)
6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας. (Δ/νση Τ.Υ.)  
7. Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών εν όψει σύνταξης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2008.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!