(Π.05/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/03/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος, 2008

(Π.05/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/03/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. την Τρίτη 04-03-2008  και ώρα 7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης :
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κατοίκων της συνοικίας Αγίας Μαρίνας για την αποτροπή της εγκατάστασης και λειτουργίας νέων συνεργείων και βαφείων αυτοκινήτων στην ήδη επιβαρυμένη από αυτά περιοχή. (Γρ. Δημάρχου)
2. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτων λειτουργίας Δημοτικού Νεκροταφείου. (Γρ. Δημάρχου)
3. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Ν. Φιλαδέλφειας. (Γρ. Δημάρχου)

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!