(Π.06/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/03/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 5 Μάρτιος, 2008

(Π.06/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/03/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. την Τετάρτη 12-03-2008 και ώρα 7.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης :

 

1. Έγκριση προγράμματος εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821) – Ανάθεση εργασιών – Έγκριση δαπάνης – Ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 3.500,00€.  (Γρ. Δημάρχου).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πλαίσιο εορτασμού Πρωτομαγιάς 2008. (Γρ.      Δημάρχου)
3. Ενημέρωση και λήψη απόφασης στήριξης των οικονομικών διεκδικήσεων της ΚΕΔΚΕ. (Γρ. Δημάρχου)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μίσθιο Δημοτικό Ακίνητο – Τσιπουράδικο (Άσκηση αγωγής εξώσεως, κατάπτωση ή μη εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κ.λ.π.) 
5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών». (Τμ. Προσωπικού)
6. Γνωμοδότηση υπέρ της 01/08 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π.    (Δ.Ε.Π.)
7. Γνωμοδότηση υπέρ της 02/08 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π.    (Δ.Ε.Π.)
8. Γνωμοδότηση υπέρ της 03/08 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π.    (Δ.Ε.Π.)
9. Παράταση σύμβασης ασφάλισης κινητών και ακίνητων του Δήμου Ν. Φιλ/φειας. 
    Ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού       (Δ/νση Οικονομικών)
10.Έγκριση δωρεάν ταφής        (Τμ. Νεκροταφείου)
11.Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου, στην οδό Σάββα Σταματιάδη 17Δ. (Δ/νση Τεχνικών)      

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!