(Π.10/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/04/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 16 Απρίλιος, 2008

(Π.10/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/04/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. την Δευτέρα 21-04-2008 και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης :

 

1. Έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  Ν.Φ.  2007 – 2010  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

 

2. Έγκριση εκδηλώσεων ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2008 – Ψήφιση πίστωσης  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

 

3.Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 18/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), που αφορά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2008.  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

 

4. Ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3649/08.   (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.)

 

5. Λήξη συμβάσεως μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Καππαδοκίας και Κιλικίας 7 λόγω κατεδάφισης.     (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.)

 

6. Έγκριση ταφής σε οικογενειακό τάφο κατ’ εξαίρεση    (ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

 

7. Έγκριση ένταξης νέου έργου στην κατανομή πόρων 45% του προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ».      (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

 

  α) Αποδοχή Επιχορήγησης ποσού 329.288,30€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000 – 2006 για την πράξη «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας». 
  β)  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, γ) Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008.   (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!