(Π.14/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 18 Ιούνιος, 2008

(Π.14/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/06/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. την Τετάρτη , 25 - 06 -2008 και ώρα 20.00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΔΝΦ στα Ο.Τ. 243α και 243β (MAVA A.E.) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

2. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 35/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Λογοδοσία Δημάρχου Ν. Φιλ/φειας κ. Σταύρου Κόντου για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής έτους 2007 - ψήφιση σχετικής πίστωσης (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Λήψη Απόφασης για την αλλαγή του χώρου των συνεδριάσεων του Δ.Σ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου οργανικού προσωπικού στο Δήμο Ν. Φιλ/φειας –Καθορισμός των τυπικών προσόντων – Ορισμός ενός δημοτικού Συμβούλου, ως Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής, για την τήρηση της όλης διαδικασίας και της κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ.) 

6. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων – τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

8. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

9. Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων (Δ/ΝΣΗ Γ.Υ.)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!