(Π.16/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/07/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 10 Ιούλιος, 2008

(Π.16/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/07/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. «Μίλτος Κουντουράς» την Τετάρτη, 16 - 07 -2008 και ώρα 20.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:  
 

1.       Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 36/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2007.  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

2.       Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 40/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2007.  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

3.       Έγκριση πρόσληψης μόνιμου οργανικού προσωπικού στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Καθορισμός των τυπικών προσόντων – Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, ως Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής, για την τήρηση της όλης διαδικασίας και της κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας.  (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

4.       Τροποποίηση (4 η ) Προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2008  (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

5.       Απόδοση Παγίας Προκαταβολής  (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

6.       Διαβίβαση της αρ. 222/08 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Απομάχων ΔΝΦ  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)

7.       Συζήτηση για την ανάκληση ή μη της απόφασης 29/18.2.08 του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλ/φειας, περί κατάπτωσης της με αριθμό 1287179/05.07.05 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)

8.       Έγκριση 2 ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων”  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ  ΔΝΦ)

9.       Λήψη απόφασης επιλογής χώρου για μετεγκατάσταση του Garage του Δήμου  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)

10.    Λήψη απόφασης για “Ένταξη στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο πόλης τμήματος του Ο.Τ.   236 Δήμου Ν. Φιλ/φειας  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)

11.   Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή ορίων Δ.Ν.Φ. – Δήμου Αγίων Αναργύρων  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)

12.   Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)

13.   Δωρεάν παράταση ταφής  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

14.   Δωρεάν ταφή σε άπορο  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

15.   Δωρεάν ταφή σε άπορο  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

16.   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 288/03 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού μελών επιτροπής, εξέτασης και γνωμοδότησης επί περιπτώσεων κοπής δένδρων – αντικατάσταση μελών  (Δ/ΣΝΗ Γ.Υ.  ΔΝΦ)

17.   Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων  (Δ/ΣΝΗ Γ.Υ.  ΤΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΝΦ )

18.    Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 275€  (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. – ΤΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦ)

19.    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 53/08 απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου που αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την μετατροπή της Δ.Ε.Α.Ν.Φ. σε κοινωφελή.  (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!