(Π.16/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/10/2010

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριος, 2010

(Π.16/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/10/2010

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Τρίτη 05-10-2010 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

  1. Διαβίβαση της υπ’ αρ. 235/2010 ΑΔΕ που αφορά στην : «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης καιτ’ εξαίρεση της κ. Φωτεινής – Δήμητρας Γεραντώνη, επί της οδού Καβαδέλλα αρ. 9, λόγω αναπηρίας.
  2. Διαβίβαση της υπ’ αρ. 236/2010 ΑΔΕ που αφορά στην : «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ’ εξαίρεση του κ. Κων/νου Μεγκίσογλου, επί της οδού Γ. Παπανδρέου αρ. 75Α, λόγω αναπηρίας.

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  1. α. Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου (οικόπεδο0 για την ανέγερση και δημιουργία Στέγης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες    

           β. Ψήφιση σχετικής πίστωσης
          γ. Εξουσιοδότηση Δημάρχου

   
   4.    Ορισμός εκπροσώπου με τον  αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής του άρθρου 41 ν.1249/82 περί αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

  1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης χώρων στάθμευσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας : «Ενίσχυση – αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήματος 1ου Δ.Σ. ΔΝΦ» 
  2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης χώρων στάθμευσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας : «Νέο τριώροφο κτίριο με pilotis Δημοτικό κτίριο Διοίκησης και πληροφόρησης ΑμΕΑ 

 

Οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (neafiladelfeia.gr) στη θέση: Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Πρακτικά συλλογικών οργάνων – Δημοτικό Συμβούλιο – Εισηγήσεις Δ.Σ.

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!