(Π.17/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/10/2010

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 14 Οκτώβριος, 2010

(Π.17/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/10/2010

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Τρίτη 19-10-2010 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
1. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 36/10 ΑΔΣ του ΠΠΙΕΔ ΔΝΦ που αφορά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 του ΠΠΙΕΔ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Καθορισμός των Τελών Διέλευσης των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του ύψους των Εγγυήσεων Κλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης στον Δήμο μας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 3431/2006

3. Αποδοχή όρων για τη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας» Α.Μ. 44/2008 

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση κτιρίου 3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας» Α.Μ. 150/04 

Οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (neafiladelfeia.gr) στη θέση: Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Πρακτικά συλλογικών οργάνων – Δημοτικό Συμβούλιο – Εισηγήσεις Δ.Σ. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!