(Π.18/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/11/2010

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 17 Νοέμβριος, 2010

(Π.18/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/11/2010

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 22-11-2010 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 1. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 36/10 ΑΔΣ του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ.Ν.Φ, που αφορά στην : «2η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2010» του ανωτέρω ιδρύματος
 2. Έγκριση δωρεάν ταφής
 3. Έγκριση δωρεάν ταφής

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Π.)

 1. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 32/2010 ΑΔΣ της Δ.Ε.Π. που αφορά στην : «Κατανομή της 3ης δόσης της Κρατικής Επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές οικ. έτους 2010»

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων (επιβατικών λεωφορείων) για τη μεταφορά των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας»

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 45,00€ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
 2. Τροποποίηση (8η) προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2010
 3. Μείωση μισθώματος επί της οδού Αλεξανδρείας αρ. 12 και Αγίου Ιωάννου Ν. Φιλ/φεια
 4. Μείωση μισθώματος επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 29 Ν. Φιλ/φεια
 5. Μείωση μισθώματος επί της οδού Μονεμβασίας αρ. 58 Ν. Φιλ/φεια
 6. Μείωση μισθώματος επί της οδού Καισαρείας αρ. 9 και Δαβάκη 2(ΟΤ 14) Ν. Φιλ/φεια
 7. Μείωση μισθώματος επί της οδού Πίνδου αρ. 22 (επιφάνειας 75 τ.μ.) Ν. Φιλ/φεια
 8. Μείωση μισθώματος επί της οδού Πίνδου αρ. 22 (επιφάνειας 87 τ.μ.) Ν. Φιλ/φεια
 9. Μείωση μισθώματος επί της οδού Αλ. Παπάγου αρ. 30 Ν. Φιλ/φεια
 10. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2010

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : «¨Kατασκευή και επέκταση φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών» Α.Μ. 58/09
 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : «Κατασκευή αγωγού όμβριων οδού Μπουμπουλίνας» Α.Μ. 48/09
 3. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : «Kατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» Α.Μ. 02/08
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που αφορά στο έργο : «Ανάπλαση γραφείων Διεύθυνσης καθαριότητας και μηχανολογικού» Α.Μ. 91/2009
 5. Έγκριση παραλαβής της οριστικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ν.Φ. και των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ της : «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας»
 6. Έγκριση βεβαιώσεως παραλαβής μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ν.Φ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση πρακτικού (4/10) – εισήγησης κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καβαδέλλα αρ. 18

Οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (neafiladelfeia.gr) στη θέση: Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Πρακτικά συλλογικών οργάνων – Δημοτικό Συμβούλιο – Εισηγήσεις Δ.Σ. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!