ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Δ.Δ.Υ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!