Συνεδρίαση 12η / Αρ. Αποφ 27-2013 / Επαναεισαγωγή για λήψη γνωμοδότησης – απόφασης για την δημιουργία εισόδου οχημάτων σε χώρο στάθμευσης του υπογείου με διάνοιξη διόδου κάτω από το υπερυψωμένο πεζοδρόμιο επί της οδού α)Μακρυγιάννη 28 και β) Μακρυγιά...

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013

Συνεδρίαση 12η / Αρ. Αποφ 27-2013 / Επαναεισαγωγή για λήψη γνωμοδότησης – απόφασης για την δημιουργία εισόδου οχημάτων σε χώρο στάθμευσης του υπογείου με διάνοιξη διόδου κάτω από το υπερυψωμένο πεζοδρόμιο επί της οδού α)Μακρυγιάννη 28 και β) Μακρυγιάννη 30 της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Χ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!