Συνεδρίαση 17η / Αρ. Αποφ. 96-2012 / Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή λοιπών δαπανών του Δήμου

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Κυριακή, 2 Σεπτέμβριος, 2012

Συνεδρίαση 17η / Αρ. Αποφ. 96-2012 / Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή λοιπών δαπανών του Δήμου

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 96η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε (2012).pdf103.27 KB

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!